Menu

Zlecenie wykonania kremacji

Prosimy o kontakt tel. lub mailowy w celu zarezerwowania terminu kremacji. Zgłoszenia przyjmujemy przez całą dobę.

Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich wymaganych dokumentów oraz formularz do wygenerowania zezwolenia na kremację.

Wymagane dokumenty:

  • Zezwolenie na kremację wypełnione przez najbliższego członka rodziny lub osobę zlecającą kremację (pobierz wzór dokumentu: .doc, .docx, .pdf)

  • Skrócony odpis aktu zgonu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez zakład pogrzebowy.

  • W przypadku kremacji szczątków ludzkich, zaświadczenie z powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

Wygeneruj dokument zezwolenia na kremację

Wypełnij poniższy formularz i wydrukuj dokument gotowy do podpisu.

1 Dane osoby zmarłej
2 Dane osoby Zlecającej kremację
3 Urząd Stanu Cywilnego, w którym został zarejestrowany zgon
4 Dodatkowe informacje

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Jesteśmy do państwa dyspozycji przez całą dobę.